Lotus studiekringen Noord- en Midden Limburg

Opleidingen

Opleiding tot LOTUS-slachtoffer.

EHBO- / BHV-instructeurs - Bestuurders – EHBO-ers opgelet !!!

  • Willen jullie in de toekomst verzekerd zijn van Lotusslachtoffers voor jullie lessen ?
  • Willen jullie in eigen afdelingen goed en juist kunnen oefenen ?
  • Willen jullie in ontspannen sfeer een leuke, creatieve en vooral leerzame cursus volgen ?

 Dan!!! overleg binnen jullie vereniging en geef je op voor een opleiding Lotusslachtoffer.

Bij voldoende deelnemers starten we weer met een nieuwe opleiding tot Lotusslachtoffer.

(Minimaal 6, maximaal 15 cursisten)

Geef je zo snel mogelijk op, je hoort van ons wanneer wij starten.
Na opgave ontvang je van ons een uitnodiging. 
Opgave kan bij ons secretariaat of per e-mail. (zie onderaan deze bladzijde).

Waaruit bestaat zo’n nieuwe cursus ?

De gehele volledige opleiding bestaat uit 4 onderdelen te weten:

"Grimeren, Acteren, Ontwerpen en Ensceneren"
Deze vier onderdelen staan centraal. De nadruk ligt op het daadwerkelijk maken en uitbeelden van de letsels en over het 'hoe en wat' van ongevallen : Je leert een ongeval te ontwerpen (hoe is het gebeurd) en welke enscenering (wat hoort erbij) er nodig is om een ongeval zo realistich mogelijk neer te zetten.  Dit alles zoals  beschreven in het lotus leerboek. 

WAT IS …

Niet iedereen kan zich meteen een voorstelling maken van wat er allemaal in de modules aan bod komt, daarom staat hier een korte uitleg van de termen:

- GRIMEREN. 

Het nabootsen van diverse verwondingen en stoornissen in de algemene toestand, zoals o.a. shock, flauwte e.d.

- ACTEREN. 

Het zo natuurgetrouw mogelijk uitbeelden van een verwonding, een storing in de algemene toestand.

- ONTWERPEN.

Het bedenken van een logisch verhaal, hoe kan het een en ander gebeurd zijn?

- ENSCENEREN. 

De “foto” van het totale ongeval. Alle spullen die men nodig heeft om een ongeval er zo natuurgetrouw mogelijk te laten uitzien, zodat het er voor de hulpverlener zo realistisch mogelijk uitziet.

 

De opleiding wordt afgesloten met een (landelijk) centraal gehouden examen. Mensen die dit examen met goed gevolg afleggen mogen zich Lotus-slachtoffer noemen.

Het diploma blijft 2 jaar geldig. Per jaar worden een aantal herhalingslessen (kringbijeenkomsten) georganiseerd. Hier kun je je kennis en kunde op peil houden.

Als Lotus-slachtoffer kun je ingezet worden bij bv. EHBO-verenigingen, BHV-instanties, brandweeroefeningen, ambulancediensten, artsenopleidingen, diverse onderwijsinstellingen etc.

Het spelen van een oefenslachtoffer is een serieuze zaak. je helpt mensen immers om zich voor te bereiden  voor als het een keer echt is.

Het aantal te volgen lessen bedraagt tussen 35-40 lessen van 2 uur.

Wanneer kan ik zo'n opleiding volgen?

  • Als je normaal gezond bent, bij twijfel vraag eerst info:  contactformulier.
  • Als je het oefenniveau van je vereniging, samen met de kaderinstructeur wilt opvoeren.
  • Als je een beetje creatief bent en je acteren en grimeren leuk vindt.
  • Leeftijd??  zolang je in bezit bent van een geldig EHBO diploma, of indien je dit binnenkort denkt te halen.
  • DAN……………

Dan loont het beslist de moeite om deze opleiding te volgen !!!

Interesse ?
Neem contact op via ons contactformulier.

webdesign horvers.net